Koi 35-60 cm

Koi 35-60 cm

Sorten im Mix:

Tancho, Kohaku, Sanke, Showa, Kikusui, Platinum Kohaku(Sakura), Utsuri, Bekko, Kujaku, Goshiki, Chagoi, Ochiba, Shusui, Orenji Ogon, Platinum Ogon, Matsuba Ginrin und Doitsu.